Häälestumine uuele ajajoonele

Raulo Alloja ja Saale Kareda loeng-töötuba
Tartus Rüütli 4
koostöös Gaia Teadliku Loome keskusega 
25. novembril
kell 17.00-20.30

Läbides unikaalset muutust inimajaloos – suurt nihet kollektiivses teadvuses – on ainsaks kindlaks toetuspunktiks ühendus oma tuumaga, jumaliku algega iseendas. Ärganud hinged liiguvad lineaarselt ajajoonelt mitte-lineaarsele, üheselt tajutud tegelikkusest multidimensioonilisse paradigmasse ning selle käigus tuleb vabaneda vanadest traumadest, programmeeringutest ja kollektiivse Varju painetest.

Planeedil on käimas tohutu ümberhäälestumine, vanade mustrite lahustumine ja teadvuse laienemine – kollektiivteadvuse tasandil. Paljudel tekitab see sisemisi pingeid, emotsioonide purskeid – vanad programmid ehk mustrid tulevad üles, et neid teadlikkuses vaadelda, mõista ja lahti lasta. See protsess võib olla turbulentne, kuid mida teadlikumalt suudab inimene seda vaadelda (mõistes, et see kõik ei ole tema pärisolemus, vaid vana maatriksi nn pärand), seda kiiremini on võimalik sellest faasist läbi tulla. Pärast sügisest pööripäeva avanesid uued võimalused loomiseks hoopis kõrgemal teadvustasandil – uuel ajaliinil.

Tulles tõeliselt füüsiliselt oma kehalisse kohalolusse ja tervenedes seeläbi täielikult, oleme võimelised ankurdama oma hinge/vaimu kõrgemaid aspekte, aktiveerima oma DNA sügavamaid tasandeid ning valguskeha terviklikult. Ka meie füüsilised kehad läbivad praegu suuri muutusi.

Loengu osas räägime aktuaalsetel teemadel, mis puudutab tööd Varjuga. Kuidas läbida individueerumisprotsessi, väljuda ühiskondlikest, sotsiaalsetest normidest ja piirangutest, tõusta kõrgemale vana maatriksi energiaväljadest. Vaatleme, mis põhjustab meie reaalsustajus lineaarsuse illusiooni. Taaselustame teadmise, kuidas opereerida oma jumaliku potentsiaaliga, teadvustades, kuidas vana maatriksi mälu (kollektiivne alateadvus ehk teadvustamatus) on loonud meie valeidentiteedi ja meeleprogrammid.

Praktilises osas vaatame illusoorse füüsilisuse kardinate taha ning avardame inimeseks olemise mitmemõõtmelist kvaliteeti. Liigume oma tajusüsteemidega teadlikult sissepoole ja avastame mikrokosmose sügavusi kehas. Teadvustame, kuidas ületada piiratud inim-mina, sageduslikult ühilduda jumaliku plaaniga ja luua kosmilise kohalolu telg.

Osaluspanus: 35 eurot (sularahas koha peal)


Kuna kohtade arv piiratud, palume registreeruda aadressil:
saale@avardumine.ee

Oleme Rauloga mõlemad tulnud siia kehastusse, et teha väga intensiivset väljalist tööd koos inimkonna selle osaga, kes on valinud ülestõusmise vana maatriksi illusoorsest seotusest.

Raulo Alloja on integraalse mõõtmega kehatöö praktik. Ta on aastakümneid tegelenud hingamise kaudu keha sisestruktuuridesse sukeldumisega, avardades selle töö käigus inimeseks olemise ja kehalisuse tähendust. Õppinud kehatööd Peterburi bioenergeetika koolkonna meistrite käe all.

Saale Kareda on uue ühiskonna visionäär ja looja. Tal on anne näha inimestes Looja potentsiaali ja toetada selle avaldumist. Lisaks akadeemilisele karjäärile muusikateadlasena läbis ta Austrias elades 10 aasta jooksul arvukalt energiatöö koolitusi, Eestisse naastes täiendas end Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia erakoolis Teadlik Mina. Korraldas 2015/16 Uue ühiskonna loomise konverentse. Kõige olulisemaks enda juures peab võimet olla kogu aeg avatud energeetilise töö pidevalt uuenevate võimaluste loomisele ja allalaadimisele nii enda tarbeks kui ka teiste toetamiseks.

Ago Undi foto

Spread the love
Shopping Cart
Scroll to Top