Teekond uude ühiskonda III – liikumine läbi kaose iseorganiseerumisse

Uus maailm asub meie sees. Liigume sinna jõudmiseks tundmatusse sõna otseses mõttes.

Oleme keset kaootilist aega, kus vanal korporatiivsel moel inimkond enam kaugele ei purjeta (sel moel edu saavutamise illusoorsus paljastub iga päevaga üha selgemalt) ning uusi võimalusi alles luuakse, ehkki uue ühiskonna visionäärid on sellega tegelenud juba aastaid ja aastakümneid. Maailmas on loodud palju pilootprojekte, alustades vaimse tagapõhjaga kogukondadest (nt Auroville, Damanhur jpt) ning lõpetades rahavaba ühiskonna ideaali kandva UBUNTU-mudeliga (Michael Tellinger). Meil Eestis on samuti loomisel nii Valguslinn, uue nimega Kiissa, kui on meil olemas ka Ubuntu Eesti tugigrupp, rääkimata paljudest suurematest ja väiksematest juba tavapärasemaks muutunud kogukondlikest üksustest, mida ühendab Eesti Kogukondade Liit.

Globaalsest kriisist väljumiseks on teadlik osa inimkonnast hakanud juba hulk aega tagasi liikuma terviklikult mõtestatud ehk holistlik-integraalse ühiskonnakorralduse suunas. Tulevikuühiskonna üks võtmesõnu on iseorganiseerumine.

Mis on ühist iseorganiseerumisel ja kaosel? Kui inimene terviksüsteemina ei haldaks ära kaost, millega eriti praegune aeg teda kostitab, siis oleks ta juba ammu välja surnud. Inimorganism on uskumatult võimekas transformeerija, tulles väga pikalt toime erinevate saasteainete, mürkide ja muude häirivate tegurite neutraliseerimisega. Viimased aastad on pannud eriti tugevalt proovile inimeste psüühika ehk otse välja öeldes – inimeste hulluksajamine tundub olevat olnud hääbuva süsteemi peamiseks eesmärgiks. Seda nn psüühilise kriisi olukorda võib vaadata mitme nurga alt.

Esmalt võib seda vaadata inimkonna depopulatsiooni agenda perspektiivist, mille kohta eesti keeles on tõlgitud ja ilmunud piisavalt materjali – vt nt kirjastuselt Reval Buch ilmunud saksa arstide Karina Reissi ja Sucharit Bhakdi teist koroona-raamatut pealkirjaga Mask maha ja David Icke’i Lõks (mõlemad müügil mu veebipoes) ning mille kohta regulaarselt saab lugeda ja kuulata Edmund Burke’i seltsi lehelt ning väljaannetest Makroskoop, Objektiiv, Telegram ja Vanglaplaneet.

Aga seda psüühilist kriisi võib ka vaadelda võimsa transformatsiooniprotsessi ühe olulise faasina, mille oluline tunnussõna on kaos. Kui väline olukord sunnib inimest väljuma harjumuspärasest elust, n-ö mugavustsoonist, siis on võimalik üleminek läbi kaose kõrgema tasandi korrastatusse ehk individuaalsel tasandil läbida individuatsiooniprotsess ja kollektiivselt luua uued elukorralduslikud võrgustikud, mis on kõrgemal teadvustasandil ning harmoonias loodusega.

Praegu on võimalik läbi näha kõik vana maailma lõksud, neist väljuda ning edaspidi neisse mitte enam komistada ega kinni jääda. Olulisimad kvaliteedid on ausus iseenda suhtes ja julgus astuda välja kõigist vanadest mustritest, mis ei toeta meie hingeteekonda. See on üliintensiivne töö iseendaga. On võimalik väljuda kõigist kannatustest ning asuda looma täiesti uutes energiaväljades. Neile, kes julgevad lahti lasta vanadest egomustritest ja -mängudest, avanevad täiesti uued, tavamõistuse jaoks senihoomamatud kõrged ruumid.

Väga paljud hinged tunnevad praegu ära, et avanemas on lõpuks ometigi need võimalused, mille tõttu me oleme seekord siia kehastunud! Iga teekond on unikaalne ja püha, aga need, kes lähevad teerajajatena ees, saavad jagada oma sügavaid äratundmisi. Igaüks, kes suudab transformeerida vanu loomismustreid, vabastades tee uuele loomisele, annab oma info ühendvälja ning see aitab ka teisi.

Ainult täielik järgnemine ja alistumine oma hinge/vaimu kutsele ja juhendamisele teeb õnnelikuks, ükskõik kui arusaamatu see võib ka kellelegi kõrvalt paista.

Loome üheskoos kergemat, helgemat, helisevamat, mängulisemat, läbipaistvamat, imelisemat uut ilma!


/Järgneb/


16.05.2022/28.01.2023Spread the love
Shopping Cart
Scroll to Top