Teekond uude ühiskonda II – puhastus

Uus maailm asub meie sees. Vana maailm hääbub. Silmnähtavalt. Vana maailma struktuurid, hierarhiad, õukondlikud mängud enam ei tööta sel moel, nagu inimesed on sellega harjunud. Väga pikalt on hingega inimesed olnud ära lõigatud oma tegelikust potentsiaalist, pidades ennast väikesteks ja väetiteks, mis ei ole tõsi. Väga pikalt on inimesed lasknud end programmeerida käsutäitjateks ning lasknud endaga manipuleerida uskumatutel viisidel.

Vana maatriks on püsinud inimeste tähelepanu energial ja draamadel, mida on kedratud ühe ja sama – ohver-agressor-päästja – valemi alusel. Draamade palett on lai ja kirev, narratiivid, dekoratsioonid ja osatäitjad vahetuvad, aga valem on sama. Absurdsuste võimendumine nn vanas ühiskonnakorralduses on ammu läinud mitu korda üle võlli ning see protsess jätkub. Kel silmad, see näeb, kel kõrvad, see kuuleb ning kel süda, see tunneb ära — mis on tõene ja mis illusioon.


Oleme palju aastaid teadnud, et vana süsteemi kollaps tuleb ja osaliselt ka ära väsinud seda muutust oodates… Nüüd on ta siis käes. Üks tsükkel inimkonna ajaloos, üks ebaloomulikkusse, iseennast hävitavasse suluseisu mänginud ajajärk ongi läbi saamas. Meil on vaja oma kõikehõlmavas ühiskondlikus kriisis äratada endas Looja, et olla võimeline transformeerima kriisi üleminekuks uuele ja ühtaegu iidsele — elu austavale — teadvustasandile.

Massiteadvust tugevalt transformeeriva näitemängu varjus toimub vana etenduse atraktsioonide ja kulisside mahamonteermine ning ühtlasi ka inspitsientide eemaldamine. Ilma vana ärakoristamiseta pole võimalik luua uut ja eluga paremini kooskõlas olevat elukorraldust, niisugust, mis sügavalt austab ja väärtustab nii hingelist inimest kui ka loodust.

Vanad mõttemustrid, manipulatsioonid, orjamentaliteet – kõik see, mis on seotud ohvriteadvusega, saab praegu lahkuda ja selle üle on südamest hea meel. Meile on antud aeg iseendasse vaatamiseks, iseendas puhastustöö tegemiseks ja nii füüsiliseks kui ka vaimseks paastumiseks. Oma elu kordategemiseks, omaenda Looja väe tagasivõtmiseks – täielikult ja lõplikult. 

Uus maailm saab sündida inimeste sügava ühenduse kaudu oma Hingega, oma Looja potentsiaaliga. Looja väe avaldumist meis ei ole kuidagi võimalik ära keelata väljastpoolt. Üksnes need piirangud, mida oleme mingil põhjusel ise omaks võtnud või alla laadinud (perekonnas, haridusasutustes ja mujal ühiskonnas) ning mis piiravad meid seestpoolt, saavad meie tõelist enesetunnistamist ja –avaldumist mingi aeg takistada ja pidurdada … kuni oleme jõudnud enesemõistmises sellise teadlikkuseni, et heidame kõrvale kõik selle, mis ei ole meie tuumäratundmisega kooskõlas ning asume looma puhtamal, kirkamal, tõstvamal viisil kõigi hingestatud olendite kõrgeimaks hüvanguks.

Inimese uuele avardumise ja oma potentsiaali avamise ulatus on proportsionaalne tõe hulgaga, mida ta suudab välja kannatada iseenda kohta, nähes ja tunnistades oma Varju olemasolu. Oleme keset võimsaid muutusi nii kollektiivsel kui ka isiklikul tasandil ning igaühe teadlikkusest oleneb just siin ja praegu väga palju. Kui kindlameelselt valime minna läbi kõigist üha enam päevavalgele ilmuvaist kollektiivse Varju ilmingutest ning millises ulatuses suudame ennast lahti ühendada kõigest ebavajalikust, aegunust ja destruktiivsest.

Kriisiolukord võib olla omaenda tuumaga süvakontakti loomise kiirendi, vanade mustrite, aegunud piirangute eemaldamise kiirendi, kollektiivse teadvuse transformatsiooni kiirendi.

Kõik, mis tuleb üles nii individuaalses kui ka kollektiivses plaanis, asetub kriisiolukorras teravdatult fookusesse ning vajab selget pilku, julget otsavaatamist ning mõistmist ja vabaksandmist – selleks, et saaksime väga teadlikult luua kõrgeimat võimalikku reaalsust.

Vana maatriksi mängudest lahti lastes, end kollektiivsetest varjudest lahti ühendades mõistame järjest selgemalt, et oleme valmistunud looma kaosest uutlaadi korrastamise kaudu kõrgema tasandi loomingut. Sellist üheskoos eksisteerimise loomulikku vormi, mis austab ja väärtustab nii inimest kui ka kogu terviklikku Loodut.

Sa oled just siin ja just praegu õigel ajal õiges kohas.

Mis sest, et Su mõistus selles vahel kahtleb.

Usaldades oma sisemist teadmist, tuleme kokku õigetel hetkedel, et panna alus uuele Loomingule.


Päises Arne Aderi foto Vesi, vt ka Arne veebi Loodusemees


Spread the love
Shopping Cart
Scroll to Top