Kuidas võtta päriselt omaks oma väge?!

Loengud kolmapäeviti 1. ja 15. märtsil kell 18 Müürivahe 17 Kiissa Tallinna keskuses

Oleme keset suuri muutuste tuuli ja keeristorme kohas, kus järjest rohkem avaneb kõrgemaid ruume uuteks loomisteks. Teisalt aga tõuseb kõigis inimestes üles seni lahendamata teemasid, mis vajavad ausat ja julget tunnistamist ning transformeerimist.

Ainult meie ise oleme saanud panna ennast kannatama (tänu ühiskondlikele programmeeringutele, mida me polnud seni läbi näinud) ning ainult meie ise saame ennast kõikidest kannatustest vabastada! On aeg näha läbi need energiad ja mustrid, mis on inimesi hoidnud kinni kordustes ja kannatustes – vana reaalsuse oravrattas.

Kogu transformatsioon nii oma elus kui ka laiemas mõõtkavas tehakse ära intensiivsete sisemiste protsesside kaudu. Välise maailma pilt või film annab lihtsalt infot selle kohta, millisesse faasi see protsess on parasjagu jõudnud.

Aastatuhandeid on Varju arhetüüp sõna otseses mõttes varjutanud inimeste nägemis- ja tajuvõimet nii nende endi võimaluste kui ka tegeliku reaalsusloome saladuste kohta, kuna Vari on kollektiivne. Varju mõiste defineeris Carl Gustav Jung kirjeldamaks isiksuse neid külgi, mida oleme otsustanud endas tõrjuda ja maha suruda. Meis kõigis on selliseid omadusi, mis meile ei meeldi — või mis meie arvates ühiskonnale ei meeldiks — ning seetõttu oleme pagendanud need omadused sügavale alateadvusse. 

Meie identiteedi kõigi allasurutud osade kogumik on see, mida Jung nimetas Varjuks.

Tänaseks on kollektiivses teadvuses toimunud suuri muutusi. Võimalikuks on saanud märksa täpsem ja tulemuslikum töö oma Varjuga, mis on seni takistanud meil teostamast oma täispotentsiaali. Uuema lähenemise järgi saab Varju käsitleda alamarhetüüpide kaudu, mille abil on pühendunud töö kaudu võimalik vabaneda sellisest kogusest Varju energiast, et see meid enam ei takista ja meie pilk muutub väga palju selgemaks. Siis me ei allu enam Varju ahvatlustele ega saboteeri ise oma häid algatusi. Võimalikuks saab oma tõelise hingekutsumuse tulemuslik järgimine. Võimalikuks saab täiesti uutel alustel koostöö inimeste vahel, mille kaudu siseneme uude ühisreaalsusse.

Inimese teadvus on erakordselt võimas. Me kõnnime siin elus sageli pikalt ringi, nägemata, millised vahendid ja loomise tööriistad on meie käsutuses. On erakordne aeg sügavamateks taipamisteks, kuidas saame liikuda välja Varju arhetüübi nn valitsusalast. Inimene suudab oma teadvuse abil end tervendada ja välja tuua tavateadvuse jaoks uskumatutest olukordadest, kui ta on oma tuumaga, oma loomejõuga üheks saanud.

Saale Kareda teeb kahe loengu vältel 1. ja 15. märtsil kell 18 Kiissa Tallinna keskuses esmase koolituse, kuidas asuda tööle oma Varjuga, et iga inimene saaks rohkem avada oma jumalikku potentsiaali ning liikuda järjest avaramasse tulemusrikkasse loomisse.

Registreerumine: saale@avardumine.ee
Energiapanus 30 eurot (1 loeng),
kahel loengul osalemine 50 eurot.


Saale Kareda
 on uue ühiskonna visionäär ja looja. Tal on anne näha inimestes Looja potentsiaali ja toetada selle avaldumist. Lisaks akadeemilisele karjäärile muusikateadlasena läbis ta Austrias elades 10 aasta jooksul arvukalt energiatöö koolitusi, Eestisse naastes täiendas end Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia erakoolis Teadlik Mina. Korraldas 2015/16 Uue ühiskonna loomise konverentse. Seejärel oli Tervikliku Eesti kollektiivse teadvuse tervendamise konstellatsioonide eksperimendi looja ja eestvedaja. Kõige olulisemaks enda juures peab võimet olla kogu aeg avatud energeetilise töö pidevalt uuenevate võimaluste loomisele ja allalaadimisele nii enda tarbeks kui ka teiste toetamiseks.

Spread the love
Shopping Cart
Scroll to Top